Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Heeze-Leende

Heeze-Leende

55,2%sociaal-cultureel
59,0%ecologisch
49,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,3%
36,5%Politieke participatie47,2%
52,7%Woonomgeving58,2%
52,8%Veiligheid63,8%
42,6%Onderwijs52,5%
37,2%Gezondheid58,7%
56,5%Kunst en cultuur35,9%
28,8%Economische participatie70,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,3%Maatschappelijke participatieA
47,2%Politieke participatieB
58,2%WoonomgevingC
63,8%VeiligheidD
52,5%OnderwijsE
58,7%GezondheidF
35,9%Kunst en cultuurG
70,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem68,8%
63,4%Water68,3%
38,7%Afval en grondstoffen65,1%
37,5%Energie31,9%
29,8%Natuur en landschap60,3%
42,2%Hinder en calamiteiten76,9%
60,3%Lucht41,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
68,8%BodemA
68,3%WaterB
65,1%Afval en grondstoffenC
31,9%EnergieD
60,3%Natuur en landschapE
76,9%Hinder en calamiteitenF
41,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,7%
35,3%Arbeid46,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,9%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden72,0%
37,1%Kennis43,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,7%ConcurrentievermogenA
46,8%ArbeidB
34,9%Infrastructuur en bereikbaarheidC
72,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,8%KennisE