Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Marne

De Marne

48,0%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
38,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,1%
36,5%Politieke participatie55,3%
52,7%Woonomgeving48,2%
52,8%Veiligheid57,1%
42,6%Onderwijs49,9%
37,2%Gezondheid38,3%
56,5%Kunst en cultuur44,5%
28,8%Economische participatie38,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,1%Maatschappelijke participatieA
55,3%Politieke participatieB
48,2%WoonomgevingC
57,1%VeiligheidD
49,9%OnderwijsE
38,3%GezondheidF
44,5%Kunst en cultuurG
38,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem86,6%
63,4%Water55,6%
38,7%Afval en grondstoffen37,4%
37,5%Energie24,7%
29,8%Natuur en landschap40,7%
42,2%Hinder en calamiteiten82,9%
60,3%Lucht47,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
86,6%BodemA
55,6%WaterB
37,4%Afval en grondstoffenC
24,7%EnergieD
40,7%Natuur en landschapE
82,9%Hinder en calamiteitenF
47,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,4%
35,3%Arbeid35,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,6%
37,1%Kennis26,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,4%ConcurrentievermogenA
35,6%ArbeidB
32,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
26,4%KennisE