Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Reusel-De Mierden

Reusel-De Mierden

51,2%sociaal-cultureel
55,4%ecologisch
45,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,9%
36,5%Politieke participatie43,5%
52,7%Woonomgeving56,2%
52,8%Veiligheid63,2%
42,6%Onderwijs56,1%
37,2%Gezondheid50,0%
56,5%Kunst en cultuur16,4%
28,8%Economische participatie69,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,9%Maatschappelijke participatieA
43,5%Politieke participatieB
56,2%WoonomgevingC
63,2%VeiligheidD
56,1%OnderwijsE
50,0%GezondheidF
16,4%Kunst en cultuurG
69,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem63,8%
63,4%Water70,0%
38,7%Afval en grondstoffen69,1%
37,5%Energie29,1%
29,8%Natuur en landschap38,6%
42,2%Hinder en calamiteiten71,0%
60,3%Lucht46,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
63,8%BodemA
70,0%WaterB
69,1%Afval en grondstoffenC
29,1%EnergieD
38,6%Natuur en landschapE
71,0%Hinder en calamiteitenF
46,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,2%
35,3%Arbeid51,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
37,1%Kennis31,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,2%ConcurrentievermogenA
51,0%ArbeidB
29,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,1%KennisE