Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Roerdalen

Roerdalen

48,6%sociaal-cultureel
57,8%ecologisch
37,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,8%
36,5%Politieke participatie45,6%
52,7%Woonomgeving43,3%
52,8%Veiligheid64,2%
42,6%Onderwijs49,3%
37,2%Gezondheid49,9%
56,5%Kunst en cultuur38,4%
28,8%Economische participatie54,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,8%Maatschappelijke participatieA
45,6%Politieke participatieB
43,3%WoonomgevingC
64,2%VeiligheidD
49,3%OnderwijsE
49,9%GezondheidF
38,4%Kunst en cultuurG
54,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem75,7%
63,4%Water76,9%
38,7%Afval en grondstoffen48,2%
37,5%Energie23,5%
29,8%Natuur en landschap58,6%
42,2%Hinder en calamiteiten69,6%
60,3%Lucht52,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
75,7%BodemA
76,9%WaterB
48,2%Afval en grondstoffenC
23,5%EnergieD
58,6%Natuur en landschapE
69,6%Hinder en calamiteitenF
52,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,5%
35,3%Arbeid33,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden38,7%
37,1%Kennis40,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,5%ConcurrentievermogenA
33,7%ArbeidB
33,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
38,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
40,1%KennisE