Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Roosendaal

Roosendaal

41,5%sociaal-cultureel
50,7%ecologisch
39,7%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,8%
36,5%Politieke participatie43,7%
52,7%Woonomgeving48,4%
52,8%Veiligheid32,6%
42,6%Onderwijs48,4%
37,2%Gezondheid45,5%
56,5%Kunst en cultuur41,6%
28,8%Economische participatie31,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,8%Maatschappelijke participatieA
43,7%Politieke participatieB
48,4%WoonomgevingC
32,6%VeiligheidD
48,4%OnderwijsE
45,5%GezondheidF
41,6%Kunst en cultuurG
31,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem41,8%
63,4%Water70,6%
38,7%Afval en grondstoffen49,1%
37,5%Energie40,5%
29,8%Natuur en landschap46,9%
42,2%Hinder en calamiteiten53,3%
60,3%Lucht52,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
41,8%BodemA
70,6%WaterB
49,1%Afval en grondstoffenC
40,5%EnergieD
46,9%Natuur en landschapE
53,3%Hinder en calamiteitenF
52,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,9%
35,3%Arbeid44,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden31,1%
37,1%Kennis33,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,9%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
42,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
31,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,6%KennisE