Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Aa en Hunze

Aa en Hunze

50,4%sociaal-cultureel
56,2%ecologisch
43,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie45,8%
36,5%Politieke participatie54,3%
52,7%Woonomgeving43,2%
52,8%Veiligheid64,7%
42,6%Onderwijs55,3%
37,2%Gezondheid51,4%
56,5%Kunst en cultuur33,7%
28,8%Economische participatie54,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
45,8%Maatschappelijke participatieA
54,3%Politieke participatieB
43,2%WoonomgevingC
64,7%VeiligheidD
55,3%OnderwijsE
51,4%GezondheidF
33,7%Kunst en cultuurG
54,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem72,2%
63,4%Water67,9%
38,7%Afval en grondstoffen50,7%
37,5%Energie29,7%
29,8%Natuur en landschap49,7%
42,2%Hinder en calamiteiten79,2%
60,3%Lucht44,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
72,2%BodemA
67,9%WaterB
50,7%Afval en grondstoffenC
29,7%EnergieD
49,7%Natuur en landschapE
79,2%Hinder en calamiteitenF
44,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen49,7%
35,3%Arbeid41,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid22,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,0%
37,1%Kennis33,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
49,7%ConcurrentievermogenA
41,1%ArbeidB
22,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
33,6%KennisE