Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Borger-Odoorn

Borger-Odoorn

43,1%sociaal-cultureel
56,0%ecologisch
40,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,4%
36,5%Politieke participatie45,6%
52,7%Woonomgeving35,2%
52,8%Veiligheid67,4%
42,6%Onderwijs46,8%
37,2%Gezondheid43,3%
56,5%Kunst en cultuur20,0%
28,8%Economische participatie40,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,4%Maatschappelijke participatieA
45,6%Politieke participatieB
35,2%WoonomgevingC
67,4%VeiligheidD
46,8%OnderwijsE
43,3%GezondheidF
20,0%Kunst en cultuurG
40,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem72,4%
63,4%Water71,6%
38,7%Afval en grondstoffen57,3%
37,5%Energie26,7%
29,8%Natuur en landschap31,6%
42,2%Hinder en calamiteiten78,5%
60,3%Lucht53,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
72,4%BodemA
71,6%WaterB
57,3%Afval en grondstoffenC
26,7%EnergieD
31,6%Natuur en landschapE
78,5%Hinder en calamiteitenF
53,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen37,2%
35,3%Arbeid36,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid18,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,8%
37,1%Kennis39,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
37,2%ConcurrentievermogenA
36,9%ArbeidB
18,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,9%KennisE