Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Landerd

Landerd

54,1%sociaal-cultureel
47,2%ecologisch
43,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie62,2%
36,5%Politieke participatie53,9%
52,7%Woonomgeving53,6%
52,8%Veiligheid63,5%
42,6%Onderwijs50,2%
37,2%Gezondheid55,3%
56,5%Kunst en cultuur27,6%
28,8%Economische participatie66,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
62,2%Maatschappelijke participatieA
53,9%Politieke participatieB
53,6%WoonomgevingC
63,5%VeiligheidD
50,2%OnderwijsE
55,3%GezondheidF
27,6%Kunst en cultuurG
66,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,3%
63,4%Water48,5%
38,7%Afval en grondstoffen34,9%
37,5%Energie31,0%
29,8%Natuur en landschap38,9%
42,2%Hinder en calamiteiten70,6%
60,3%Lucht41,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,3%BodemA
48,5%WaterB
34,9%Afval en grondstoffenC
31,0%EnergieD
38,9%Natuur en landschapE
70,6%Hinder en calamiteitenF
41,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,7%
35,3%Arbeid47,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,3%
37,1%Kennis35,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,7%ConcurrentievermogenA
47,7%ArbeidB
28,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
35,1%KennisE