Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Noord-Beveland

Noord-Beveland

44,8%sociaal-cultureel
57,5%ecologisch
37,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,1%
36,5%Politieke participatie52,8%
52,7%Woonomgeving46,9%
52,8%Veiligheid43,5%
42,6%Onderwijs42,0%
37,2%Gezondheid40,1%
56,5%Kunst en cultuur32,0%
28,8%Economische participatie52,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,1%Maatschappelijke participatieA
52,8%Politieke participatieB
46,9%WoonomgevingC
43,5%VeiligheidD
42,0%OnderwijsE
40,1%GezondheidF
32,0%Kunst en cultuurG
52,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem87,6%
63,4%Water53,1%
38,7%Afval en grondstoffen36,9%
37,5%Energie39,4%
29,8%Natuur en landschap55,0%
42,2%Hinder en calamiteiten85,7%
60,3%Lucht44,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
87,6%BodemA
53,1%WaterB
36,9%Afval en grondstoffenC
39,4%EnergieD
55,0%Natuur en landschapE
85,7%Hinder en calamiteitenF
44,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,8%
35,3%Arbeid41,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,1%
37,1%Kennis25,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,8%ConcurrentievermogenA
41,4%ArbeidB
35,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
25,8%KennisE