Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Twenterand

Twenterand

51,2%sociaal-cultureel
54,0%ecologisch
43,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,8%
36,5%Politieke participatie47,9%
52,7%Woonomgeving54,8%
52,8%Veiligheid65,6%
42,6%Onderwijs57,7%
37,2%Gezondheid50,1%
56,5%Kunst en cultuur23,7%
28,8%Economische participatie49,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,8%Maatschappelijke participatieA
47,9%Politieke participatieB
54,8%WoonomgevingC
65,6%VeiligheidD
57,7%OnderwijsE
50,1%GezondheidF
23,7%Kunst en cultuurG
49,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem51,4%
63,4%Water69,3%
38,7%Afval en grondstoffen61,7%
37,5%Energie29,1%
29,8%Natuur en landschap38,3%
42,2%Hinder en calamiteiten64,3%
60,3%Lucht64,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
51,4%BodemA
69,3%WaterB
61,7%Afval en grondstoffenC
29,1%EnergieD
38,3%Natuur en landschapE
64,3%Hinder en calamiteitenF
64,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,3%
35,3%Arbeid47,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
37,1%Kennis24,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,3%ConcurrentievermogenA
47,7%ArbeidB
42,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
24,8%KennisE