Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westerveld

Westerveld

52,8%sociaal-cultureel
58,9%ecologisch
42,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,7%
36,5%Politieke participatie50,9%
52,7%Woonomgeving51,8%
52,8%Veiligheid68,0%
42,6%Onderwijs38,1%
37,2%Gezondheid50,0%
56,5%Kunst en cultuur53,4%
28,8%Economische participatie57,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,7%Maatschappelijke participatieA
50,9%Politieke participatieB
51,8%WoonomgevingC
68,0%VeiligheidD
38,1%OnderwijsE
50,0%GezondheidF
53,4%Kunst en cultuurG
57,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,5%
63,4%Water77,3%
38,7%Afval en grondstoffen51,4%
37,5%Energie32,0%
29,8%Natuur en landschap50,5%
42,2%Hinder en calamiteiten78,4%
60,3%Lucht45,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,5%BodemA
77,3%WaterB
51,4%Afval en grondstoffenC
32,0%EnergieD
50,5%Natuur en landschapE
78,4%Hinder en calamiteitenF
45,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen36,7%
35,3%Arbeid43,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid30,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden68,0%
37,1%Kennis31,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
36,7%ConcurrentievermogenA
43,9%ArbeidB
30,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
68,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,7%KennisE