Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sint Anthonis

Sint Anthonis

58,7%sociaal-cultureel
51,7%ecologisch
43,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie62,3%
36,5%Politieke participatie54,9%
52,7%Woonomgeving51,6%
52,8%Veiligheid76,6%
42,6%Onderwijs61,7%
37,2%Gezondheid64,3%
56,5%Kunst en cultuur28,6%
28,8%Economische participatie70,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
62,3%Maatschappelijke participatieA
54,9%Politieke participatieB
51,6%WoonomgevingC
76,6%VeiligheidD
61,7%OnderwijsE
64,3%GezondheidF
28,6%Kunst en cultuurG
70,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem67,3%
63,4%Water66,8%
38,7%Afval en grondstoffen59,0%
37,5%Energie22,5%
29,8%Natuur en landschap32,2%
42,2%Hinder en calamiteiten74,2%
60,3%Lucht40,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
67,3%BodemA
66,8%WaterB
59,0%Afval en grondstoffenC
22,5%EnergieD
32,2%Natuur en landschapE
74,2%Hinder en calamiteitenF
40,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,1%
35,3%Arbeid48,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,9%
37,1%Kennis36,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,1%ConcurrentievermogenA
48,4%ArbeidB
28,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,4%KennisE