Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Lingewaard

Lingewaard

53,5%sociaal-cultureel
52,0%ecologisch
45,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,4%
36,5%Politieke participatie55,8%
52,7%Woonomgeving54,5%
52,8%Veiligheid69,2%
42,6%Onderwijs54,8%
37,2%Gezondheid60,8%
56,5%Kunst en cultuur29,0%
28,8%Economische participatie55,5%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,4%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
54,5%WoonomgevingC
69,2%VeiligheidD
54,8%OnderwijsE
60,8%GezondheidF
29,0%Kunst en cultuurG
55,5%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem47,4%
63,4%Water61,5%
38,7%Afval en grondstoffen61,4%
37,5%Energie31,4%
29,8%Natuur en landschap51,9%
42,2%Hinder en calamiteiten62,3%
60,3%Lucht47,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
47,4%BodemA
61,5%WaterB
61,4%Afval en grondstoffenC
31,4%EnergieD
51,9%Natuur en landschapE
62,3%Hinder en calamiteitenF
47,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,2%
35,3%Arbeid45,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,8%
37,1%Kennis32,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,2%ConcurrentievermogenA
45,9%ArbeidB
35,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,9%KennisE