Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Cranendonck

Cranendonck

51,5%sociaal-cultureel
50,3%ecologisch
45,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groene gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte bos en natuurlijk terrein meer is dan 30%

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,6%
36,5%Politieke participatie44,8%
52,7%Woonomgeving49,8%
52,8%Veiligheid55,0%
42,6%Onderwijs65,3%
37,2%Gezondheid61,7%
56,5%Kunst en cultuur30,3%
28,8%Economische participatie56,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,6%Maatschappelijke participatieA
44,8%Politieke participatieB
49,8%WoonomgevingC
55,0%VeiligheidD
65,3%OnderwijsE
61,7%GezondheidF
30,3%Kunst en cultuurG
56,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem52,6%
63,4%Water68,1%
38,7%Afval en grondstoffen59,6%
37,5%Energie18,9%
29,8%Natuur en landschap42,6%
42,2%Hinder en calamiteiten66,1%
60,3%Lucht44,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
52,6%BodemA
68,1%WaterB
59,6%Afval en grondstoffenC
18,9%EnergieD
42,6%Natuur en landschapE
66,1%Hinder en calamiteitenF
44,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,7%
35,3%Arbeid43,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,5%
37,1%Kennis32,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,7%ConcurrentievermogenA
43,8%ArbeidB
31,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,7%KennisE