Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Steenwijkerland

Steenwijkerland

49,6%sociaal-cultureel
60,4%ecologisch
42,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie54,3%
36,5%Politieke participatie49,2%
52,7%Woonomgeving51,3%
52,8%Veiligheid54,2%
42,6%Onderwijs40,6%
37,2%Gezondheid48,7%
56,5%Kunst en cultuur58,7%
28,8%Economische participatie39,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
54,3%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
51,3%WoonomgevingC
54,2%VeiligheidD
40,6%OnderwijsE
48,7%GezondheidF
58,7%Kunst en cultuurG
39,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,4%
63,4%Water67,5%
38,7%Afval en grondstoffen67,6%
37,5%Energie32,7%
29,8%Natuur en landschap53,3%
42,2%Hinder en calamiteiten76,3%
60,3%Lucht52,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,4%BodemA
67,5%WaterB
67,6%Afval en grondstoffenC
32,7%EnergieD
53,3%Natuur en landschapE
76,3%Hinder en calamiteitenF
52,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,0%
35,3%Arbeid43,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,9%
37,1%Kennis38,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,0%ConcurrentievermogenA
43,3%ArbeidB
35,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,8%KennisE