Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Moerdijk

Moerdijk

46,4%sociaal-cultureel
39,4%ecologisch
47,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,2%
36,5%Politieke participatie44,0%
52,7%Woonomgeving48,8%
52,8%Veiligheid53,5%
42,6%Onderwijs45,2%
37,2%Gezondheid48,6%
56,5%Kunst en cultuur29,3%
28,8%Economische participatie53,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,2%Maatschappelijke participatieA
44,0%Politieke participatieB
48,8%WoonomgevingC
53,5%VeiligheidD
45,2%OnderwijsE
48,6%GezondheidF
29,3%Kunst en cultuurG
53,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem59,7%
63,4%Water49,9%
38,7%Afval en grondstoffen30,8%
37,5%Energie31,8%
29,8%Natuur en landschap27,6%
42,2%Hinder en calamiteiten42,4%
60,3%Lucht33,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
59,7%BodemA
49,9%WaterB
30,8%Afval en grondstoffenC
31,8%EnergieD
27,6%Natuur en landschapE
42,4%Hinder en calamiteitenF
33,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen58,2%
35,3%Arbeid51,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,6%
37,1%Kennis45,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
58,2%ConcurrentievermogenA
51,4%ArbeidB
37,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
45,0%KennisE