Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Echt-Susteren

Echt-Susteren

44,5%sociaal-cultureel
53,4%ecologisch
44,8%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie40,3%
36,5%Politieke participatie49,2%
52,7%Woonomgeving40,7%
52,8%Veiligheid56,0%
42,6%Onderwijs50,8%
37,2%Gezondheid42,7%
56,5%Kunst en cultuur24,3%
28,8%Economische participatie51,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
40,3%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
40,7%WoonomgevingC
56,0%VeiligheidD
50,8%OnderwijsE
42,7%GezondheidF
24,3%Kunst en cultuurG
51,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem68,5%
63,4%Water67,3%
38,7%Afval en grondstoffen46,2%
37,5%Energie30,8%
29,8%Natuur en landschap55,8%
42,2%Hinder en calamiteiten59,4%
60,3%Lucht45,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
68,5%BodemA
67,3%WaterB
46,2%Afval en grondstoffenC
30,8%EnergieD
55,8%Natuur en landschapE
59,4%Hinder en calamiteitenF
45,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen43,0%
35,3%Arbeid35,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid48,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden51,1%
37,1%Kennis46,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
43,0%ConcurrentievermogenA
35,5%ArbeidB
48,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
51,1%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,5%KennisE