Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sluis

Sluis

45,7%sociaal-cultureel
51,6%ecologisch
41,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,5%
36,5%Politieke participatie42,1%
52,7%Woonomgeving40,9%
52,8%Veiligheid61,3%
42,6%Onderwijs42,1%
37,2%Gezondheid47,3%
56,5%Kunst en cultuur33,6%
28,8%Economische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,5%Maatschappelijke participatieA
42,1%Politieke participatieB
40,9%WoonomgevingC
61,3%VeiligheidD
42,1%OnderwijsE
47,3%GezondheidF
33,6%Kunst en cultuurG
54,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem86,5%
63,4%Water46,0%
38,7%Afval en grondstoffen33,4%
37,5%Energie32,5%
29,8%Natuur en landschap35,2%
42,2%Hinder en calamiteiten80,1%
60,3%Lucht47,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
86,5%BodemA
46,0%WaterB
33,4%Afval en grondstoffenC
32,5%EnergieD
35,2%Natuur en landschapE
80,1%Hinder en calamiteitenF
47,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,8%
35,3%Arbeid43,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid31,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden50,4%
37,1%Kennis28,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,8%ConcurrentievermogenA
43,9%ArbeidB
31,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
50,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,3%KennisE