Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bernheze

Bernheze

56,0%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
39,9%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie58,6%
36,5%Politieke participatie50,5%
52,7%Woonomgeving53,4%
52,8%Veiligheid66,7%
42,6%Onderwijs58,9%
37,2%Gezondheid57,2%
56,5%Kunst en cultuur37,5%
28,8%Economische participatie65,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
58,6%Maatschappelijke participatieA
50,5%Politieke participatieB
53,4%WoonomgevingC
66,7%VeiligheidD
58,9%OnderwijsE
57,2%GezondheidF
37,5%Kunst en cultuurG
65,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem57,5%
63,4%Water57,2%
38,7%Afval en grondstoffen53,2%
37,5%Energie34,5%
29,8%Natuur en landschap33,6%
42,2%Hinder en calamiteiten66,7%
60,3%Lucht45,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
57,5%BodemA
57,2%WaterB
53,2%Afval en grondstoffenC
34,5%EnergieD
33,6%Natuur en landschapE
66,7%Hinder en calamiteitenF
45,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,6%
35,3%Arbeid49,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid27,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,3%
37,1%Kennis32,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,6%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
27,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
32,6%KennisE