Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Alphen-Chaam

Alphen-Chaam

55,3%sociaal-cultureel
46,2%ecologisch
41,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,0%
36,5%Politieke participatie50,2%
52,7%Woonomgeving50,2%
52,8%Veiligheid59,0%
42,6%Onderwijs55,6%
37,2%Gezondheid61,4%
56,5%Kunst en cultuur43,4%
28,8%Economische participatie70,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,0%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
50,2%WoonomgevingC
59,0%VeiligheidD
55,6%OnderwijsE
61,4%GezondheidF
43,4%Kunst en cultuurG
70,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem68,5%
63,4%Water57,6%
38,7%Afval en grondstoffen36,4%
37,5%Energie20,1%
29,8%Natuur en landschap32,6%
42,2%Hinder en calamiteiten68,4%
60,3%Lucht40,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
68,5%BodemA
57,6%WaterB
36,4%Afval en grondstoffenC
20,1%EnergieD
32,6%Natuur en landschapE
68,4%Hinder en calamiteitenF
40,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,6%
35,3%Arbeid47,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,2%
37,1%Kennis28,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,6%ConcurrentievermogenA
47,8%ArbeidB
29,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
28,4%KennisE