Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bergeijk

Bergeijk

54,4%sociaal-cultureel
56,9%ecologisch
46,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,3%
36,5%Politieke participatie47,5%
52,7%Woonomgeving53,2%
52,8%Veiligheid62,6%
42,6%Onderwijs51,6%
37,2%Gezondheid54,3%
56,5%Kunst en cultuur41,4%
28,8%Economische participatie71,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,3%Maatschappelijke participatieA
47,5%Politieke participatieB
53,2%WoonomgevingC
62,6%VeiligheidD
51,6%OnderwijsE
54,3%GezondheidF
41,4%Kunst en cultuurG
71,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem62,2%
63,4%Water80,8%
38,7%Afval en grondstoffen57,8%
37,5%Energie27,7%
29,8%Natuur en landschap43,2%
42,2%Hinder en calamiteiten79,0%
60,3%Lucht47,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
62,2%BodemA
80,8%WaterB
57,8%Afval en grondstoffenC
27,7%EnergieD
43,2%Natuur en landschapE
79,0%Hinder en calamiteitenF
47,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen54,7%
35,3%Arbeid50,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid23,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden60,5%
37,1%Kennis41,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
54,7%ConcurrentievermogenA
50,6%ArbeidB
23,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
60,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
41,1%KennisE