Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Bladel

Bladel

53,0%sociaal-cultureel
55,1%ecologisch
54,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,1%
36,5%Politieke participatie45,7%
52,7%Woonomgeving50,7%
52,8%Veiligheid62,0%
42,6%Onderwijs65,6%
37,2%Gezondheid55,9%
56,5%Kunst en cultuur25,8%
28,8%Economische participatie70,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,1%Maatschappelijke participatieA
45,7%Politieke participatieB
50,7%WoonomgevingC
62,0%VeiligheidD
65,6%OnderwijsE
55,9%GezondheidF
25,8%Kunst en cultuurG
70,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,6%
63,4%Water74,1%
38,7%Afval en grondstoffen65,7%
37,5%Energie34,9%
29,8%Natuur en landschap41,0%
42,2%Hinder en calamiteiten71,6%
60,3%Lucht44,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,6%BodemA
74,1%WaterB
65,7%Afval en grondstoffenC
34,9%EnergieD
41,0%Natuur en landschapE
71,6%Hinder en calamiteitenF
44,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,5%
35,3%Arbeid62,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid34,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden73,4%
37,1%Kennis43,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,5%ConcurrentievermogenA
62,9%ArbeidB
34,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
73,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
43,4%KennisE