Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gulpen-Wittem

Gulpen-Wittem

49,2%sociaal-cultureel
58,3%ecologisch
42,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,1%
36,5%Politieke participatie51,4%
52,7%Woonomgeving48,0%
52,8%Veiligheid57,7%
42,6%Onderwijs49,2%
37,2%Gezondheid42,7%
56,5%Kunst en cultuur43,6%
28,8%Economische participatie58,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,1%Maatschappelijke participatieA
51,4%Politieke participatieB
48,0%WoonomgevingC
57,7%VeiligheidD
49,2%OnderwijsE
42,7%GezondheidF
43,6%Kunst en cultuurG
58,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem85,6%
63,4%Water74,0%
38,7%Afval en grondstoffen45,5%
37,5%Energie23,8%
29,8%Natuur en landschap51,6%
42,2%Hinder en calamiteiten67,4%
60,3%Lucht60,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
85,6%BodemA
74,0%WaterB
45,5%Afval en grondstoffenC
23,8%EnergieD
51,6%Natuur en landschapE
67,4%Hinder en calamiteitenF
60,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,3%
35,3%Arbeid35,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
37,1%Kennis34,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,3%ConcurrentievermogenA
35,6%ArbeidB
41,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,8%KennisE