Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Tynaarlo

Tynaarlo

54,6%sociaal-cultureel
59,7%ecologisch
46,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie48,8%
36,5%Politieke participatie54,6%
52,7%Woonomgeving54,9%
52,8%Veiligheid64,5%
42,6%Onderwijs58,0%
37,2%Gezondheid58,4%
56,5%Kunst en cultuur40,8%
28,8%Economische participatie57,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
48,8%Maatschappelijke participatieA
54,6%Politieke participatieB
54,9%WoonomgevingC
64,5%VeiligheidD
58,0%OnderwijsE
58,4%GezondheidF
40,8%Kunst en cultuurG
57,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem71,9%
63,4%Water70,4%
38,7%Afval en grondstoffen60,4%
37,5%Energie32,4%
29,8%Natuur en landschap58,4%
42,2%Hinder en calamiteiten61,0%
60,3%Lucht63,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
71,9%BodemA
70,4%WaterB
60,4%Afval en grondstoffenC
32,4%EnergieD
58,4%Natuur en landschapE
61,0%Hinder en calamiteitenF
63,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,0%
35,3%Arbeid44,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid26,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden70,7%
37,1%Kennis46,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,0%ConcurrentievermogenA
44,8%ArbeidB
26,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
70,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
46,4%KennisE