Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Midden-Drenthe

Midden-Drenthe

47,7%sociaal-cultureel
53,6%ecologisch
44,4%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,0%
36,5%Politieke participatie52,6%
52,7%Woonomgeving56,8%
52,8%Veiligheid60,3%
42,6%Onderwijs48,8%
37,2%Gezondheid44,5%
56,5%Kunst en cultuur24,3%
28,8%Economische participatie50,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,0%Maatschappelijke participatieA
52,6%Politieke participatieB
56,8%WoonomgevingC
60,3%VeiligheidD
48,8%OnderwijsE
44,5%GezondheidF
24,3%Kunst en cultuurG
50,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem73,0%
63,4%Water78,5%
38,7%Afval en grondstoffen36,2%
37,5%Energie24,2%
29,8%Natuur en landschap41,5%
42,2%Hinder en calamiteiten77,1%
60,3%Lucht44,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
73,0%BodemA
78,5%WaterB
36,2%Afval en grondstoffenC
24,2%EnergieD
41,5%Natuur en landschapE
77,1%Hinder en calamiteitenF
44,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen46,9%
35,3%Arbeid44,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid30,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden69,4%
37,1%Kennis30,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
46,9%ConcurrentievermogenA
44,9%ArbeidB
30,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
69,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,6%KennisE