Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Overbetuwe

Overbetuwe

51,6%sociaal-cultureel
45,8%ecologisch
48,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie51,8%
36,5%Politieke participatie55,8%
52,7%Woonomgeving50,8%
52,8%Veiligheid50,3%
42,6%Onderwijs53,4%
37,2%Gezondheid62,4%
56,5%Kunst en cultuur36,7%
28,8%Economische participatie51,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
51,8%Maatschappelijke participatieA
55,8%Politieke participatieB
50,8%WoonomgevingC
50,3%VeiligheidD
53,4%OnderwijsE
62,4%GezondheidF
36,7%Kunst en cultuurG
51,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,6%
63,4%Water49,2%
38,7%Afval en grondstoffen44,9%
37,5%Energie36,0%
29,8%Natuur en landschap39,8%
42,2%Hinder en calamiteiten54,3%
60,3%Lucht42,8%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,6%BodemA
49,2%WaterB
44,9%Afval en grondstoffenC
36,0%EnergieD
39,8%Natuur en landschapE
54,3%Hinder en calamiteitenF
42,8%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,5%
35,3%Arbeid48,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid47,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden56,5%
37,1%Kennis42,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,5%ConcurrentievermogenA
48,9%ArbeidB
47,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
56,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,6%KennisE