Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hof van Twente

Hof van Twente

57,4%sociaal-cultureel
49,0%ecologisch
49,2%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie60,7%
36,5%Politieke participatie48,4%
52,7%Woonomgeving61,8%
52,8%Veiligheid65,1%
42,6%Onderwijs56,8%
37,2%Gezondheid53,2%
56,5%Kunst en cultuur58,2%
28,8%Economische participatie54,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
60,7%Maatschappelijke participatieA
48,4%Politieke participatieB
61,8%WoonomgevingC
65,1%VeiligheidD
56,8%OnderwijsE
53,2%GezondheidF
58,2%Kunst en cultuurG
54,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,9%
63,4%Water67,6%
38,7%Afval en grondstoffen49,1%
37,5%Energie25,2%
29,8%Natuur en landschap37,5%
42,2%Hinder en calamiteiten67,2%
60,3%Lucht41,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,9%BodemA
67,6%WaterB
49,1%Afval en grondstoffenC
25,2%EnergieD
37,5%Natuur en landschapE
67,2%Hinder en calamiteitenF
41,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,1%
35,3%Arbeid49,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,7%
37,1%Kennis51,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,1%ConcurrentievermogenA
49,2%ArbeidB
38,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,7%KennisE