Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Neder-Betuwe

Neder-Betuwe

49,9%sociaal-cultureel
43,9%ecologisch
51,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie42,5%
36,5%Politieke participatie50,2%
52,7%Woonomgeving55,9%
52,8%Veiligheid56,4%
42,6%Onderwijs51,8%
37,2%Gezondheid50,6%
56,5%Kunst en cultuur32,8%
28,8%Economische participatie58,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
42,5%Maatschappelijke participatieA
50,2%Politieke participatieB
55,9%WoonomgevingC
56,4%VeiligheidD
51,8%OnderwijsE
50,6%GezondheidF
32,8%Kunst en cultuurG
58,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,4%
63,4%Water34,5%
38,7%Afval en grondstoffen54,6%
37,5%Energie33,1%
29,8%Natuur en landschap40,2%
42,2%Hinder en calamiteiten54,0%
60,3%Lucht37,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,4%BodemA
34,5%WaterB
54,6%Afval en grondstoffenC
33,1%EnergieD
40,2%Natuur en landschapE
54,0%Hinder en calamiteitenF
37,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen55,0%
35,3%Arbeid61,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden67,4%
37,1%Kennis30,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
55,0%ConcurrentievermogenA
61,8%ArbeidB
40,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
67,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,2%KennisE