Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Geldrop-Mierlo

Geldrop-Mierlo

48,2%sociaal-cultureel
52,4%ecologisch
49,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,2%
36,5%Politieke participatie43,9%
52,7%Woonomgeving54,5%
52,8%Veiligheid55,4%
42,6%Onderwijs47,3%
37,2%Gezondheid55,5%
56,5%Kunst en cultuur41,7%
28,8%Economische participatie40,3%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,2%Maatschappelijke participatieA
43,9%Politieke participatieB
54,5%WoonomgevingC
55,4%VeiligheidD
47,3%OnderwijsE
55,5%GezondheidF
41,7%Kunst en cultuurG
40,3%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem29,7%
63,4%Water77,6%
38,7%Afval en grondstoffen56,9%
37,5%Energie36,9%
29,8%Natuur en landschap50,5%
42,2%Hinder en calamiteiten52,6%
60,3%Lucht63,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
29,7%BodemA
77,6%WaterB
56,9%Afval en grondstoffenC
36,9%EnergieD
50,5%Natuur en landschapE
52,6%Hinder en calamiteitenF
63,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,9%
35,3%Arbeid43,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden64,8%
37,1%Kennis47,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,9%ConcurrentievermogenA
43,4%ArbeidB
41,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
64,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,1%KennisE