Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Olst-Wijhe

Olst-Wijhe

55,8%sociaal-cultureel
51,4%ecologisch
51,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,4%
36,5%Politieke participatie58,1%
52,7%Woonomgeving49,9%
52,8%Veiligheid71,4%
42,6%Onderwijs49,8%
37,2%Gezondheid51,6%
56,5%Kunst en cultuur48,1%
28,8%Economische participatie58,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,4%Maatschappelijke participatieA
58,1%Politieke participatieB
49,9%WoonomgevingC
71,4%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
51,6%GezondheidF
48,1%Kunst en cultuurG
58,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem77,1%
63,4%Water45,5%
38,7%Afval en grondstoffen62,3%
37,5%Energie26,8%
29,8%Natuur en landschap26,5%
42,2%Hinder en calamiteiten71,0%
60,3%Lucht51,0%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
77,1%BodemA
45,5%WaterB
62,3%Afval en grondstoffenC
26,8%EnergieD
26,5%Natuur en landschapE
71,0%Hinder en calamiteitenF
51,0%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen45,3%
35,3%Arbeid47,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid45,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden66,2%
37,1%Kennis53,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
45,3%ConcurrentievermogenA
47,0%ArbeidB
45,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
66,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
53,8%KennisE