Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Westland

Westland

54,2%sociaal-cultureel
42,3%ecologisch
55,4%economisch

Grote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van meer dan 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie47,6%
36,5%Politieke participatie49,6%
52,7%Woonomgeving61,0%
52,8%Veiligheid62,0%
42,6%Onderwijs61,1%
37,2%Gezondheid64,9%
56,5%Kunst en cultuur31,6%
28,8%Economische participatie56,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
47,6%Maatschappelijke participatieA
49,6%Politieke participatieB
61,0%WoonomgevingC
62,0%VeiligheidD
61,1%OnderwijsE
64,9%GezondheidF
31,6%Kunst en cultuurG
56,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem53,3%
63,4%Water36,3%
38,7%Afval en grondstoffen33,4%
37,5%Energie30,9%
29,8%Natuur en landschap44,9%
42,2%Hinder en calamiteiten45,7%
60,3%Lucht51,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
53,3%BodemA
36,3%WaterB
33,4%Afval en grondstoffenC
30,9%EnergieD
44,9%Natuur en landschapE
45,7%Hinder en calamiteitenF
51,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen60,3%
35,3%Arbeid64,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid50,4%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden59,2%
37,1%Kennis42,7%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
60,3%ConcurrentievermogenA
64,0%ArbeidB
50,4%Infrastructuur en bereikbaarheidC
59,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
42,7%KennisE