Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Midden-Delfland

Midden-Delfland

62,3%sociaal-cultureel
46,4%ecologisch
55,7%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,0%
36,5%Politieke participatie57,8%
52,7%Woonomgeving59,9%
52,8%Veiligheid61,0%
42,6%Onderwijs63,4%
37,2%Gezondheid70,8%
56,5%Kunst en cultuur63,0%
28,8%Economische participatie70,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,0%Maatschappelijke participatieA
57,8%Politieke participatieB
59,9%WoonomgevingC
61,0%VeiligheidD
63,4%OnderwijsE
70,8%GezondheidF
63,0%Kunst en cultuurG
70,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem63,8%
63,4%Water25,9%
38,7%Afval en grondstoffen47,4%
37,5%Energie26,7%
29,8%Natuur en landschap56,9%
42,2%Hinder en calamiteiten52,3%
60,3%Lucht51,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
63,8%BodemA
25,9%WaterB
47,4%Afval en grondstoffenC
26,7%EnergieD
56,9%Natuur en landschapE
52,3%Hinder en calamiteitenF
51,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen60,0%
35,3%Arbeid54,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid55,1%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden71,9%
37,1%Kennis37,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
60,0%ConcurrentievermogenA
54,2%ArbeidB
55,1%Infrastructuur en bereikbaarheidC
71,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,2%KennisE