Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Berkelland

Berkelland

55,5%sociaal-cultureel
53,9%ecologisch
44,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie59,6%
36,5%Politieke participatie49,2%
52,7%Woonomgeving50,7%
52,8%Veiligheid60,8%
42,6%Onderwijs64,5%
37,2%Gezondheid55,2%
56,5%Kunst en cultuur50,4%
28,8%Economische participatie53,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
59,6%Maatschappelijke participatieA
49,2%Politieke participatieB
50,7%WoonomgevingC
60,8%VeiligheidD
64,5%OnderwijsE
55,2%GezondheidF
50,4%Kunst en cultuurG
53,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem63,2%
63,4%Water82,6%
38,7%Afval en grondstoffen38,6%
37,5%Energie27,8%
29,8%Natuur en landschap33,5%
42,2%Hinder en calamiteiten77,8%
60,3%Lucht53,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
63,2%BodemA
82,6%WaterB
38,6%Afval en grondstoffenC
27,8%EnergieD
33,5%Natuur en landschapE
77,8%Hinder en calamiteitenF
53,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,9%
35,3%Arbeid44,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid33,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,9%
37,1%Kennis50,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,9%ConcurrentievermogenA
44,3%ArbeidB
33,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
50,9%KennisE