Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Sittard-Geleen

Sittard-Geleen

41,1%sociaal-cultureel
42,2%ecologisch
49,4%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Werkgemeente

Gemeenten waar de werkgelegenheidsfunctie groter is dan 100 en het aantal banen groter is dan 14.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Voormalige industrie gemeente

Gemeenten waarin in 1960 meer dan 53% van de beroepsbevolking werkte in de industrie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie44,3%
36,5%Politieke participatie42,3%
52,7%Woonomgeving43,2%
52,8%Veiligheid32,6%
42,6%Onderwijs49,8%
37,2%Gezondheid40,7%
56,5%Kunst en cultuur44,9%
28,8%Economische participatie30,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
44,3%Maatschappelijke participatieA
42,3%Politieke participatieB
43,2%WoonomgevingC
32,6%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
40,7%GezondheidF
44,9%Kunst en cultuurG
30,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem44,9%
63,4%Water44,8%
38,7%Afval en grondstoffen56,9%
37,5%Energie33,8%
29,8%Natuur en landschap47,5%
42,2%Hinder en calamiteiten28,5%
60,3%Lucht38,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
44,9%BodemA
44,8%WaterB
56,9%Afval en grondstoffenC
33,8%EnergieD
47,5%Natuur en landschapE
28,5%Hinder en calamiteitenF
38,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,4%
35,3%Arbeid40,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,2%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden47,7%
37,1%Kennis56,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,4%ConcurrentievermogenA
40,1%ArbeidB
46,2%Infrastructuur en bereikbaarheidC
47,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
56,9%KennisE