Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Kaag en Braassem

Kaag en Braassem

53,5%sociaal-cultureel
42,9%ecologisch
44,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,7%
36,5%Politieke participatie56,2%
52,7%Woonomgeving57,7%
52,8%Veiligheid59,8%
42,6%Onderwijs44,5%
37,2%Gezondheid59,3%
56,5%Kunst en cultuur33,1%
28,8%Economische participatie64,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,7%Maatschappelijke participatieA
56,2%Politieke participatieB
57,7%WoonomgevingC
59,8%VeiligheidD
44,5%OnderwijsE
59,3%GezondheidF
33,1%Kunst en cultuurG
64,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem68,1%
63,4%Water42,3%
38,7%Afval en grondstoffen40,7%
37,5%Energie28,7%
29,8%Natuur en landschap30,9%
42,2%Hinder en calamiteiten49,4%
60,3%Lucht40,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
68,1%BodemA
42,3%WaterB
40,7%Afval en grondstoffenC
28,7%EnergieD
30,9%Natuur en landschapE
49,4%Hinder en calamiteitenF
40,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen51,3%
35,3%Arbeid51,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid35,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden49,8%
37,1%Kennis34,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
51,3%ConcurrentievermogenA
51,3%ArbeidB
35,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
49,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
34,8%KennisE