Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Dantumadiel

Dantumadiel

47,9%sociaal-cultureel
54,9%ecologisch
40,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie57,6%
36,5%Politieke participatie48,9%
52,7%Woonomgeving57,6%
52,8%Veiligheid64,7%
42,6%Onderwijs51,0%
37,2%Gezondheid43,2%
56,5%Kunst en cultuur25,1%
28,8%Economische participatie35,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
57,6%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
57,6%WoonomgevingC
64,7%VeiligheidD
51,0%OnderwijsE
43,2%GezondheidF
25,1%Kunst en cultuurG
35,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem80,6%
63,4%Water56,9%
38,7%Afval en grondstoffen42,6%
37,5%Energie38,3%
29,8%Natuur en landschap31,2%
42,2%Hinder en calamiteiten74,7%
60,3%Lucht59,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
80,6%BodemA
56,9%WaterB
42,6%Afval en grondstoffenC
38,3%EnergieD
31,2%Natuur en landschapE
74,7%Hinder en calamiteitenF
59,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen36,5%
35,3%Arbeid42,0%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid36,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden55,4%
37,1%Kennis30,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
36,5%ConcurrentievermogenA
42,0%ArbeidB
36,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
55,4%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,1%KennisE