Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zuidplas

Zuidplas

50,0%sociaal-cultureel
44,1%ecologisch
50,0%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie39,1%
36,5%Politieke participatie48,9%
52,7%Woonomgeving59,8%
52,8%Veiligheid52,4%
42,6%Onderwijs51,7%
37,2%Gezondheid63,7%
56,5%Kunst en cultuur30,6%
28,8%Economische participatie54,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
39,1%Maatschappelijke participatieA
48,9%Politieke participatieB
59,8%WoonomgevingC
52,4%VeiligheidD
51,7%OnderwijsE
63,7%GezondheidF
30,6%Kunst en cultuurG
54,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem56,1%
63,4%Water32,3%
38,7%Afval en grondstoffen56,5%
37,5%Energie28,1%
29,8%Natuur en landschap37,3%
42,2%Hinder en calamiteiten44,9%
60,3%Lucht53,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
56,1%BodemA
32,3%WaterB
56,5%Afval en grondstoffenC
28,1%EnergieD
37,3%Natuur en landschapE
44,9%Hinder en calamiteitenF
53,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen60,1%
35,3%Arbeid51,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid41,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden58,2%
37,1%Kennis38,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
60,1%ConcurrentievermogenA
51,7%ArbeidB
41,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
58,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,4%KennisE