Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Peel en Maas

Peel en Maas

49,5%sociaal-cultureel
47,1%ecologisch
42,6%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,8%
36,5%Politieke participatie38,4%
52,7%Woonomgeving51,5%
52,8%Veiligheid61,1%
42,6%Onderwijs49,3%
37,2%Gezondheid58,7%
56,5%Kunst en cultuur20,6%
28,8%Economische participatie62,8%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,8%Maatschappelijke participatieA
38,4%Politieke participatieB
51,5%WoonomgevingC
61,1%VeiligheidD
49,3%OnderwijsE
58,7%GezondheidF
20,6%Kunst en cultuurG
62,8%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem56,5%
63,4%Water62,8%
38,7%Afval en grondstoffen53,4%
37,5%Energie22,9%
29,8%Natuur en landschap31,4%
42,2%Hinder en calamiteiten64,2%
60,3%Lucht38,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
56,5%BodemA
62,8%WaterB
53,4%Afval en grondstoffenC
22,9%EnergieD
31,4%Natuur en landschapE
64,2%Hinder en calamiteitenF
38,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,8%
35,3%Arbeid48,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid37,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,6%
37,1%Kennis30,0%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,8%ConcurrentievermogenA
48,5%ArbeidB
37,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
30,0%KennisE