Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Zwartewaterland

Zwartewaterland

55,4%sociaal-cultureel
58,3%ecologisch
45,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie53,7%
36,5%Politieke participatie54,1%
52,7%Woonomgeving50,3%
52,8%Veiligheid74,8%
42,6%Onderwijs55,5%
37,2%Gezondheid61,3%
56,5%Kunst en cultuur33,0%
28,8%Economische participatie60,4%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
53,7%Maatschappelijke participatieA
54,1%Politieke participatieB
50,3%WoonomgevingC
74,8%VeiligheidD
55,5%OnderwijsE
61,3%GezondheidF
33,0%Kunst en cultuurG
60,4%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem70,0%
63,4%Water69,8%
38,7%Afval en grondstoffen67,8%
37,5%Energie26,2%
29,8%Natuur en landschap54,7%
42,2%Hinder en calamiteiten71,5%
60,3%Lucht48,1%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
70,0%BodemA
69,8%WaterB
67,8%Afval en grondstoffenC
26,2%EnergieD
54,7%Natuur en landschapE
71,5%Hinder en calamiteitenF
48,1%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,8%
35,3%Arbeid65,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid40,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden46,8%
37,1%Kennis29,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,8%ConcurrentievermogenA
65,9%ArbeidB
40,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
46,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
29,9%KennisE