Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân

50,4%sociaal-cultureel
47,2%ecologisch
41,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie55,1%
36,5%Politieke participatie50,9%
52,7%Woonomgeving50,3%
52,8%Veiligheid52,1%
42,6%Onderwijs48,9%
37,2%Gezondheid52,6%
56,5%Kunst en cultuur56,5%
28,8%Economische participatie36,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
55,1%Maatschappelijke participatieA
50,9%Politieke participatieB
50,3%WoonomgevingC
52,1%VeiligheidD
48,9%OnderwijsE
52,6%GezondheidF
56,5%Kunst en cultuurG
36,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem75,9%
63,4%Water38,8%
38,7%Afval en grondstoffen33,2%
37,5%Energie37,5%
29,8%Natuur en landschap24,0%
42,2%Hinder en calamiteiten74,3%
60,3%Lucht46,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
75,9%BodemA
38,8%WaterB
33,2%Afval en grondstoffenC
37,5%EnergieD
24,0%Natuur en landschapE
74,3%Hinder en calamiteitenF
46,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen41,6%
35,3%Arbeid45,8%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid32,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden54,6%
37,1%Kennis31,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
41,6%ConcurrentievermogenA
45,8%ArbeidB
32,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
54,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
31,2%KennisE