Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Eijsden-Margraten

Eijsden-Margraten

52,7%sociaal-cultureel
55,4%ecologisch
50,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,0%
36,5%Politieke participatie50,0%
52,7%Woonomgeving48,6%
52,8%Veiligheid64,5%
42,6%Onderwijs45,0%
37,2%Gezondheid53,3%
56,5%Kunst en cultuur52,4%
28,8%Economische participatie66,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,0%Maatschappelijke participatieA
50,0%Politieke participatieB
48,6%WoonomgevingC
64,5%VeiligheidD
45,0%OnderwijsE
53,3%GezondheidF
52,4%Kunst en cultuurG
66,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem79,7%
63,4%Water59,0%
38,7%Afval en grondstoffen51,7%
37,5%Energie22,1%
29,8%Natuur en landschap46,7%
42,2%Hinder en calamiteiten67,5%
60,3%Lucht61,5%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
79,7%BodemA
59,0%WaterB
51,7%Afval en grondstoffenC
22,1%EnergieD
46,7%Natuur en landschapE
67,5%Hinder en calamiteitenF
61,5%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen47,4%
35,3%Arbeid43,9%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid44,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden61,2%
37,1%Kennis55,4%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
47,4%ConcurrentievermogenA
43,9%ArbeidB
44,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
61,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
55,4%KennisE