Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Stichtse Vecht

Stichtse Vecht

51,6%sociaal-cultureel
43,3%ecologisch
46,2%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie49,6%
36,5%Politieke participatie57,1%
52,7%Woonomgeving41,7%
52,8%Veiligheid50,0%
42,6%Onderwijs50,2%
37,2%Gezondheid58,0%
56,5%Kunst en cultuur55,5%
28,8%Economische participatie51,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
49,6%Maatschappelijke participatieA
57,1%Politieke participatieB
41,7%WoonomgevingC
50,0%VeiligheidD
50,2%OnderwijsE
58,0%GezondheidF
55,5%Kunst en cultuurG
51,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem51,9%
63,4%Water32,5%
38,7%Afval en grondstoffen33,6%
37,5%Energie39,6%
29,8%Natuur en landschap51,8%
42,2%Hinder en calamiteiten49,0%
60,3%Lucht44,7%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
51,9%BodemA
32,5%WaterB
33,6%Afval en grondstoffenC
39,6%EnergieD
51,8%Natuur en landschapE
49,0%Hinder en calamiteitenF
44,7%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen50,9%
35,3%Arbeid46,2%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,6%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden31,0%
37,1%Kennis51,2%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
50,9%ConcurrentievermogenA
46,2%ArbeidB
51,6%Infrastructuur en bereikbaarheidC
31,0%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
51,2%KennisE