Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Hollands Kroon

Hollands Kroon

49,1%sociaal-cultureel
44,5%ecologisch
41,1%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie50,0%
36,5%Politieke participatie47,1%
52,7%Woonomgeving46,4%
52,8%Veiligheid62,3%
42,6%Onderwijs49,8%
37,2%Gezondheid57,3%
56,5%Kunst en cultuur24,4%
28,8%Economische participatie55,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
50,0%Maatschappelijke participatieA
47,1%Politieke participatieB
46,4%WoonomgevingC
62,3%VeiligheidD
49,8%OnderwijsE
57,3%GezondheidF
24,4%Kunst en cultuurG
55,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem81,0%
63,4%Water31,3%
38,7%Afval en grondstoffen34,2%
37,5%Energie34,5%
29,8%Natuur en landschap25,4%
42,2%Hinder en calamiteiten58,7%
60,3%Lucht46,4%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
81,0%BodemA
31,3%WaterB
34,2%Afval en grondstoffenC
34,5%EnergieD
25,4%Natuur en landschapE
58,7%Hinder en calamiteitenF
46,4%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,7%
35,3%Arbeid46,1%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid30,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden43,5%
37,1%Kennis36,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,7%ConcurrentievermogenA
46,1%ArbeidB
30,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
43,5%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
36,8%KennisE