Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg

50,1%sociaal-cultureel
49,8%ecologisch
47,5%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie43,7%
36,5%Politieke participatie58,0%
52,7%Woonomgeving49,2%
52,8%Veiligheid39,6%
42,6%Onderwijs56,2%
37,2%Gezondheid57,4%
56,5%Kunst en cultuur60,7%
28,8%Economische participatie36,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
43,7%Maatschappelijke participatieA
58,0%Politieke participatieB
49,2%WoonomgevingC
39,6%VeiligheidD
56,2%OnderwijsE
57,4%GezondheidF
60,7%Kunst en cultuurG
36,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,1%
63,4%Water48,3%
38,7%Afval en grondstoffen33,7%
37,5%Energie43,2%
29,8%Natuur en landschap54,9%
42,2%Hinder en calamiteiten51,3%
60,3%Lucht63,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,1%BodemA
48,3%WaterB
33,7%Afval en grondstoffenC
43,2%EnergieD
54,9%Natuur en landschapE
51,3%Hinder en calamiteitenF
63,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen53,2%
35,3%Arbeid40,7%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid57,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden36,9%
37,1%Kennis49,9%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
53,2%ConcurrentievermogenA
40,7%ArbeidB
57,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
36,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
49,9%KennisE