Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Pijnacker-Nootdorp

Pijnacker-Nootdorp

52,7%sociaal-cultureel
44,7%ecologisch
51,1%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Groei gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 5% of meer zijn gegroeid

NewTown

Gemeenten met waarin meer dan 35% van de woningen is gebouwd na 1990

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie41,9%
36,5%Politieke participatie53,2%
52,7%Woonomgeving57,4%
52,8%Veiligheid58,0%
42,6%Onderwijs50,0%
37,2%Gezondheid67,8%
56,5%Kunst en cultuur30,8%
28,8%Economische participatie62,1%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
41,9%Maatschappelijke participatieA
53,2%Politieke participatieB
57,4%WoonomgevingC
58,0%VeiligheidD
50,0%OnderwijsE
67,8%GezondheidF
30,8%Kunst en cultuurG
62,1%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem54,7%
63,4%Water22,9%
38,7%Afval en grondstoffen36,6%
37,5%Energie32,1%
29,8%Natuur en landschap58,2%
42,2%Hinder en calamiteiten47,5%
60,3%Lucht60,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
54,7%BodemA
22,9%WaterB
36,6%Afval en grondstoffenC
32,1%EnergieD
58,2%Natuur en landschapE
47,5%Hinder en calamiteitenF
60,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen56,3%
35,3%Arbeid52,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid46,5%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,6%
37,1%Kennis47,8%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
56,3%ConcurrentievermogenA
52,3%ArbeidB
46,5%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,8%KennisE