Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Molenwaard

Molenwaard

58,6%sociaal-cultureel
46,9%ecologisch
51,3%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Historische

Gemeenten waar meer dan 8% van de woningen zijn gebouwd voor 1905 en met minstens 1 beschermd stads-/dorpsgezicht

Agrarische gemeente

Gemeenten waarbij de oppervlakte agrarische grond meer is dan 75%

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,2%
36,5%Politieke participatie50,8%
52,7%Woonomgeving50,2%
52,8%Veiligheid73,4%
42,6%Onderwijs56,0%
37,2%Gezondheid65,6%
56,5%Kunst en cultuur50,2%
28,8%Economische participatie70,6%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,2%Maatschappelijke participatieA
50,8%Politieke participatieB
50,2%WoonomgevingC
73,4%VeiligheidD
56,0%OnderwijsE
65,6%GezondheidF
50,2%Kunst en cultuurG
70,6%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem71,4%
63,4%Water33,8%
38,7%Afval en grondstoffen42,6%
37,5%Energie31,3%
29,8%Natuur en landschap39,3%
42,2%Hinder en calamiteiten68,9%
60,3%Lucht40,9%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
71,4%BodemA
33,8%WaterB
42,6%Afval en grondstoffenC
31,3%EnergieD
39,3%Natuur en landschapE
68,9%Hinder en calamiteitenF
40,9%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen52,4%
35,3%Arbeid63,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid29,3%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden63,9%
37,1%Kennis47,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
52,4%ConcurrentievermogenA
63,4%ArbeidB
29,3%Infrastructuur en bereikbaarheidC
63,9%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
47,6%KennisE