Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Nissewaard

Nissewaard

40,8%sociaal-cultureel
46,1%ecologisch
41,9%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Woongemeente

Gemeenten waarvan de erkgelegenheidsfunctie kleiner is dan 60

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie31,8%
36,5%Politieke participatie43,2%
52,7%Woonomgeving48,0%
52,8%Veiligheid44,8%
42,6%Onderwijs41,7%
37,2%Gezondheid47,6%
56,5%Kunst en cultuur39,0%
28,8%Economische participatie29,9%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
31,8%Maatschappelijke participatieA
43,2%Politieke participatieB
48,0%WoonomgevingC
44,8%VeiligheidD
41,7%OnderwijsE
47,6%GezondheidF
39,0%Kunst en cultuurG
29,9%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem65,2%
63,4%Water36,4%
38,7%Afval en grondstoffen25,6%
37,5%Energie36,9%
29,8%Natuur en landschap46,6%
42,2%Hinder en calamiteiten43,0%
60,3%Lucht69,2%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
65,2%BodemA
36,4%WaterB
25,6%Afval en grondstoffenC
36,9%EnergieD
46,6%Natuur en landschapE
43,0%Hinder en calamiteitenF
69,2%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen48,8%
35,3%Arbeid41,6%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid38,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden41,8%
37,1%Kennis39,5%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
48,8%ConcurrentievermogenA
41,6%ArbeidB
38,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
41,8%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
39,5%KennisE