Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

De Fryske Marren

De Fryske Marren

52,8%sociaal-cultureel
50,6%ecologisch
41,8%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,7%
36,5%Politieke participatie49,3%
52,7%Woonomgeving55,5%
52,8%Veiligheid59,1%
42,6%Onderwijs54,1%
37,2%Gezondheid53,8%
56,5%Kunst en cultuur52,4%
28,8%Economische participatie45,2%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,7%Maatschappelijke participatieA
49,3%Politieke participatieB
55,5%WoonomgevingC
59,1%VeiligheidD
54,1%OnderwijsE
53,8%GezondheidF
52,4%Kunst en cultuurG
45,2%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem75,6%
63,4%Water52,4%
38,7%Afval en grondstoffen45,0%
37,5%Energie29,0%
29,8%Natuur en landschap32,6%
42,2%Hinder en calamiteiten76,0%
60,3%Lucht43,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
75,6%BodemA
52,4%WaterB
45,0%Afval en grondstoffenC
29,0%EnergieD
32,6%Natuur en landschapE
76,0%Hinder en calamiteitenF
43,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen42,1%
35,3%Arbeid47,5%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid28,8%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden52,2%
37,1%Kennis38,3%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
42,1%ConcurrentievermogenA
47,5%ArbeidB
28,8%Infrastructuur en bereikbaarheidC
52,2%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
38,3%KennisE