Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Gooise Meren

Gooise Meren

56,5%sociaal-cultureel
48,2%ecologisch
45,6%economisch

Middelgrote gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en de 100.000

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie46,3%
36,5%Politieke participatie57,9%
52,7%Woonomgeving53,6%
52,8%Veiligheid48,0%
42,6%Onderwijs63,6%
37,2%Gezondheid65,4%
56,5%Kunst en cultuur67,8%
28,8%Economische participatie49,0%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
46,3%Maatschappelijke participatieA
57,9%Politieke participatieB
53,6%WoonomgevingC
48,0%VeiligheidD
63,6%OnderwijsE
65,4%GezondheidF
67,8%Kunst en cultuurG
49,0%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem46,9%
63,4%Water46,1%
38,7%Afval en grondstoffen37,9%
37,5%Energie35,1%
29,8%Natuur en landschap70,8%
42,2%Hinder en calamiteiten44,9%
60,3%Lucht55,3%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
46,9%BodemA
46,1%WaterB
37,9%Afval en grondstoffenC
35,1%EnergieD
70,8%Natuur en landschapE
44,9%Hinder en calamiteitenF
55,3%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen40,5%
35,3%Arbeid45,4%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid51,7%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden33,3%
37,1%Kennis57,1%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
40,5%ConcurrentievermogenA
45,4%ArbeidB
51,7%Infrastructuur en bereikbaarheidC
33,3%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
57,1%KennisE