Provincies

Comparable


Typologies


Provincies

Appingedam

Appingedam

sociaal-cultureel43,7%
ecologisch47,8%
economisch44,7%

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Krimp gemeente

Gemeenten die qua inwoneraantal in de afgelopen 10 jaar met 2% of meer zijn gekrompen

Centrum gemeente

Gemeenten die meer dan 15% van de inwoners van het bijbehorende COROP gebied bevatten, en een bovengemiddeld aanbod aan verzieningen hebben

Toeristische gemeente

Gemeenten waarin meer dan 10% van de bedrijfsvestigingen of meer dan 14% van de werknemers gericht is op toerisme en recreatie

Berg en Dal

Berg en Dal

50,4%sociaal-cultureel
56,3%ecologisch
45,5%economisch

Kleine gemeente

Gemeenten met een inwoneraantal van minder dan 50.000

Top
Yearly

sociaal-cultureel

Top
Top
Yearly
42,9%Maatschappelijke participatie52,2%
36,5%Politieke participatie57,1%
52,7%Woonomgeving53,3%
52,8%Veiligheid57,6%
42,6%Onderwijs49,7%
37,2%Gezondheid48,6%
56,5%Kunst en cultuur44,1%
28,8%Economische participatie40,7%
AMaatschappelijke participatie42,9%
BPolitieke participatie36,5%
CWoonomgeving52,7%
DVeiligheid52,8%
EOnderwijs42,6%
FGezondheid37,2%
GKunst en cultuur56,5%
HEconomische participatie28,8%
52,2%Maatschappelijke participatieA
57,1%Politieke participatieB
53,3%WoonomgevingC
57,6%VeiligheidD
49,7%OnderwijsE
48,6%GezondheidF
44,1%Kunst en cultuurG
40,7%Economische participatieH

ecologisch

Top
Top
Yearly
62,7%Bodem62,0%
63,4%Water60,5%
38,7%Afval en grondstoffen62,7%
37,5%Energie35,4%
29,8%Natuur en landschap57,1%
42,2%Hinder en calamiteiten70,7%
60,3%Lucht45,6%
ABodem62,7%
BWater63,4%
CAfval en grondstoffen38,7%
DEnergie37,5%
ENatuur en landschap29,8%
FHinder en calamiteiten42,2%
GLucht60,3%
62,0%BodemA
60,5%WaterB
62,7%Afval en grondstoffenC
35,4%EnergieD
57,1%Natuur en landschapE
70,7%Hinder en calamiteitenF
45,6%LuchtG

economisch

Top
Top
Yearly
38,8%Concurrentievermogen44,6%
35,3%Arbeid40,3%
49,7%Infrastructuur en bereikbaarheid42,0%
62,6%Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden62,7%
37,1%Kennis37,6%
AConcurrentievermogen38,8%
BArbeid35,3%
CInfrastructuur en bereikbaarheid49,7%
DRuimtelijke vestigingsvoorwaarden62,6%
EKennis37,1%
44,6%ConcurrentievermogenA
40,3%ArbeidB
42,0%Infrastructuur en bereikbaarheidC
62,7%Ruimtelijke vestigingsvoorwaardenD
37,6%KennisE